Ocena stanu zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej,
Czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych,
Zakup i montaż wszelkiego rodzaju filtrów wentylacyjnych
Utylizacja zużytych filtrów (karta przekazania odpadu),
Zakup i montaż klap rewizyjnych,
Mechaniczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych przy użyciu szczotek nylonowych,
Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej metodą zamgławiana,
Wykonanie badań mikrobiologicznych w akredytowanym laboratorium,
Wykonanie końcowego raportu zdjęciowego przed i po usłudze.